PSIHIČNO IN FIZIČNO NASILJE NAD OSEBAMI Z DEMENCO

 

CSD logo_glava 1

 

 

 

Demenca je sindrom, kjer se počutje in vedenje osebe z demenco spreminja glede na napredovanje bolezni. Gre za spremembe, ki pomenijo težko življenjsko preizkušnjo za vse udeležene, tako za človeka z demenco, kot za ljudi, ki so povezani z njim, saj demenca prinaša težave, ki se globoko zarežejo v medsebojne odnose. Posledice demence se kažejo v posameznikovem socialnem funkcioniranju saj prizadenejo celotno osebnost, zmožnost za samostojno funkcioniranje in posameznikovo primarno mrežo in se lahko kažejo na različne načine, kot na primer obtoževanje drugih, prepirljivost, jeza, obup, halucinacije, neorientiranost… in lahko pri ljudeh, ki so z njimi v stiku (svojci, sosedje, znanci..) povzročajo reakcije, ki se kažejo v psihičnem in fizičnem nasilju nad takšno osebo.

Ker je pri ljudeh z demenco pogosto okrnjen kratkoročni spomin se zadnjih dogodkov lahko ne spomnijo, zato je potrebno biti še posebej pozoren na morebitne kakršne koli znake, ki bi kazali na to, da je takšna  oseba morebiti žrtev nasilja.

Oblike nasilnega ravnanja:

  • zanemarjenje, kjer gre za opuščanje dolžne skrbi za družinskega člana in za odtegovanje življenjsko nujnih reči, kot so zdravila, hrana, oblačila…,
  • fizična nasilje, na primer klofutanje, lasanje, udarci, porivanje, stresanje…,
  • psihična ali čustvena zloraba, ko gre za zmerjanje, poniževanje, žaljenje, grožnje, zaklepanje v stanovanje oziroma hišo, odrekanje stikov z ljudmi izven doma…,
  • finančna in materialna zloraba, kot na primer kraja denarja, zloraba bančne kartice, ponarejanje podpisa, prisila k podpisu pogodbe, oporoke..

Lahko se pojavljajo tudi druge oblike zlorab, ki pomenijo neustrezno vedenje ali proti drugi osebi naperjena dejanja, ki so proti volji te osebe.

Nasilno ravnanje je mogoče prijaviti na policijo 113, njihovo anonimno številko 080 12 00 ali na Center za socialno delo Celje, tel. št. 03 425 63 00, e- naslov: [email protected].

Pripravil:  Strokovni delavci CSD Celje

2017-01-13T14:14:33+01:00 11. 07. 2016|novice|0 komentarjev