Bilateralna konferenca Slovenija – Norveška »Razvoj storitev v skupnosti za obvladovanje demence 2014- 2020«

Dne 31.5. in 1.6.2017 je potekala v Celju bilateralna konferenca Slovenija- Norveška na temo »Razvoja storitev v skupnosti za obvladovanje demence 2014- 2020«. Na konferenci so se predstavile najpomembnejše ugotovitve na področju obvladovanja demence. Norveški in slovenski predstavniki pa so izmenjali stališča na obravnavano temo.

Projekt “Živeti z demenco”, financiran s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma, je ponudil možnost ustanovitve Centra za krepitev spomina v Celju, v okviru katerega deluje multidisciplinarni tim, ki osebam z demenco in njihovim svojcem na enem mestu ponuja svetovanje, izobraževanje, delavnice, skupine za samopomoč, družabna srečanja ter ponudbo različnih storitev in oblik pomoči, vključno s prostovoljci.

Partnerji projekta smo tekom izvajanja aktivnosti dobili številne nove izkušnje, katere smo podelili s predstavniki strokovnih služb, obeh pristojnih ministrstev ter strokovnjaki Nevrološke klinike, UKC Ljubljana in norveških partnerjev Norwegian National Advisory Unit on Ageing and health, Asker in Stavanger University Hospital.

Konferenca je potekala v Narodnem domu Celje na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Povezava na program konference

 

GRADIVO KONFERENCE

Poudarki Strategije za obvladovanje demence na Norveškem in pozitivni rezultati izvajanja, Anne Marie Mork Rokstad, PhD, Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Oslo, Norveška

Izkušnje norveških sodelavcev pri pripravi Strategije obvladovanja demence na lokalnem nivoju, Ketil Oppedal, PhD, Stavanger University Hospital – SESAM Norway, Stavanger, Norveška

Demenca v specialistični ambulanti: včeraj, danes, jutri, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med, UKC Ljubljana, Nevrološka klinika

Multi-disciplinarna obravnava oseb z demenco in tesnejše povezovanje vidikov zdravstva in sociale pri vzpostavitvi sosledja oskrbe (Chain of Care), Ketil Oppedal, PhD, Stavanger University Hospital – SESAM Norway, Stavanger, Norveška

Novi pristopi za pomoč svojcem in osebam z demenco v domačem okolju, Štefanija L. Zlobec in David Krivec, Spominčica – Alzheimer Slovenija

Ponudba za svojce in neformalne oskrbovalce na Norveškem, Anne Marie Mork Rokstad, PhD, Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Oslo, Norveška

Povezava na animacijski film Meemo

Raziskovanje socialnih razsežnosti demence – perspektiva neformalnih oskrbovalcev, izr.prof.dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Dostojanstvo starejših v luči novih konceptov oskrbe, Firis Imperl d.o.o., Franc Imperl

Povzetki predavanj bilateralne konference Slovenija-Norveška »Razvoj storitev v skupnosti za obvladovanje demence 2014-2020«

2017-06-02T11:53:36+02:00 16. 05. 2017|news, novice|0 komentarjev