Projekt nadaljuje svoje aktivnosti ob finančni podpori Ministrstva za zdravje RS

Projekt Izobraževanje in osveščanje za razvoj storitev v skupnosti za osebe z demenco, svojce/neformalne oskrbovalce in prostovoljce v Savinjski regiji (Živeti z demenco – podpora v domačem okolju) se je pričel izvajati dne 7.8.2017 ob finančni podpori Ministrstva za zdravje RS.

Projekt se izvaja v partnerstvu vodilnega partnerja Dom ob Savinji Celje ter partnerjev Zdravstveni dom Celje, Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Spominčica – Alzheimer Slovenija in Centra za socialno delo Celje.

Namen projekta je krepitev kompetenc in kapacitet strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco (Domovi za starejše, Centri za socialno delo, društva in druge nevladne organizacije v verigi oskrbe za osebe z demenco). Hkrati je njegov namen ozaveščanje posameznih poklicnih in drugih ciljnih skupin v lokalnem okolju za namen oblikovanja osebam z demenco prijaznih storitev in zmanjšanje razlik med posameznimi slovenskimi regijami. V projektu sodelujemo partnerji, ki smo na področju obvladovanja demence in razvoja novih ali dopolnjenih storitev v skupnosti, že sodelovali in izvedli uspešne projekte, ki imajo trajne rezultate.

Namen je krepitev kompetenc izbranih ciljnih skupin v vseh občinah Savinjske regije, s posebnim poudarkom na tistih, ki nimajo še razvitih storitev in programov na področju obvladovanja demence, a so potrebe prepoznane ali izražene. V sklopu projekta bo oblikovan program izobraževanja glede na specifičnost Savinjske regije in združevanja izobraževanja več občin hkrati, ko so že sedaj povezane v okviru svojega dela.

Ciljne skupine:

  • Strokovni kader/izvajalci s področja zdravstvenega in socialnega varstva, ki se usposobi za zgodnjo multidisciplinarno obravnavo oseb z demenco in pomoč njihovim svojcem.
  • Svojci oseb z demenco, prostovoljci (trenerji), ki bodo na enem mestu prejeli vse želene informacije, nasvete in izobraževanja v povezavi z demenco.
  • Osebe z demenco, ki dodo prejele hitrejšo pomoč pri prepoznavanju demence, svetovanje in možnost obiska različnih prilagojenih delavnic in treningov.
  • Širša javnost bo osveščena o demenci preko različnih oblik informiranja in obveščanja.

Rezultati projekta so:

  • Izvedba programa izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco (7 delavnic, 1 zaključni dogodek, 2 dogodka osveščanja ob Svetovnme dnevu Alzheimerjeve bolezni)
  • Izvedba programa izobraževanja in usposabljanja za neformalne oskrbovalce in svojce/trenerje (7 delavnic, 2 vikend srečanja)
  • Izvedba programa izobraževanja in usposabljanja za laike/nestrokovnjake (7 motivacijskih delavnic / okroglih miz / posvetov v regiji, 56 družabnih srečanj v okviru Centra za krepitev spomina, 14 Alzheimer Cafe-jev)
  • 6 izvedenih promocijskih in informativnih aktivnosti

Projekt, katerega cilj je zagotavljanje dostopnosti programa in strokovnost ter kakovost izvedbe njegovih vsebin, traja od 7.8.2017 do 15.11.2018.

Kontakt

Dom ob Savinji Celje

Mateja Pavlič, telefon: 03 427 95 06, e-pošta: [email protected]

Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje

Marjeta Vodončnik, telefon: 03 620 97 08, e-pošta: [email protected]

 

2018-01-31T08:45:20+01:00 31. 01. 2018|news, novice|0 komentarjev