Center za krepitev spomina 2017-01-13T14:14:31+01:00

Center za krepitev spomina

Center za krepitev spomina bo nudil multi-disciplinarno obravnavo oseb z demenco in svetovanje svojcem v obliki:

  • Informacij: o znakih demence, kje poiskati pomoč, o storitvah in programih, ki so na voljo za osebe z demenco in v pomoč njihovim svojcem.
  • Izobraževanja in treninge: o demenci, o komunikaciji z osebami z demenco, izobraževanja, ki bodo v pomoč svojcem oziroma neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju.

Za osebe z že potrjeno diagnozo demenca  in njihove svojce bodo na voljo storitve centra:

  • svetovanje pri načrtovanju aktivnosti in storitev skozi celoten potek bolezni,
  • pomoč pri zagotavljanju formalnih in neformalnih oblik pomoči za osebe z demenco in njihove svojce,
  • ponudba različnih delavnic in treningov za osebe z demenco in njihove svojce,
  • samopomočne skupine,
  • vikend skupnih aktivnosti za osebe z demenco in njihove svojce.