O projektu 2017-01-13T14:14:32+01:00

Opis projekta

Živeti z demenco

Demenca je najpogostejša nevrodegenerativna duševna bolezen v starosti zato ni naključje, da bo imela pomembno mesto v okviru nastajajoče Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014-2018.

Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščajočega deleža starostnikov in bolnikov z demenco, zahtevajo hitrejše ukrepanje in iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. V Sloveniji obstaja zelo malo raziskav v zvezi z demenco, predvsem tistih, v katerih bi skupaj z uporabniki in svojci evidentirali potrebe po storitvah in drugih oblikah pomoči osebam z demenco, ki živijo v domačem okolju.

Vsebina projekta se želi čim bolj približati potrebam oseb z demenco in njihovih svojcev s prilagoditvijo obstoječih storitev in z razvojem novih, hkrati pa pilotno uvaja multidisciplinarno obravnavo z ustanovitvijo Centra za pomoč pri demenci. Prepričani smo, da bo center ponujal eno izmed pozitivnih praks, saj bo osebam z demenco ter njihovim oskrbovalcem in svojcem na enem mestu ponujal svetovanja različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev in druge pomoči, izobraževanja, različne delavnice in treninge, skupine za samopomoč ter mrežo (posebej za osebe z demenco in za sodelovanje z njihovimi svojci) usposobljenih prostovoljcev.

Splošni cilj projekta

Splošni cilj projekta je izboljšanje storitev za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Specifični cilji projekta

 • pripraviti in izvesti analizo, ki bo pomagala prepoznati potrebe po prilagojenih storitvah za osebe z demenco ter prepoznati oblike pomoči, ki bodo v pomoč svojcem,
 • ustanoviti Center za demenco, ki bo omogočal svojcem hitrejše prepoznavanje znakov demence,
 • razviti najmanj en program dela z dementnimi osebami in dopolniti najmanj eno obstoječo storitev za osebe z demenco v skupnosti in okrepiti pomoč svojcem,
 • izobraževanj in ozaveščanje prebivalstva v regiji,
 • zagotoviti in usposobiti prostovoljce za pomoč družinam z osebami z demenco,
 • s pomočjo norveškega partnerja izmenjati informacije v zvezi z obvladovanjem demence ter razvojem storitev v skupnosti ter pridobiti dodatno znanje,
 • izvesti evalvacijo projekta ter ga kot možni vzorec predstaviti drugim zainteresiranim občinam oz. ga v prihodnosti razširiti po Sloveniji.

Ciljne skupine

Ciljne skupine so osebe z demenco, njihovi oskrbovalci in svojci, strokovni kader, ki se bo usposobil za delo v Centru za pomoč pri demenci, prostovoljci in širša javnost, ki se bo preko različnih oblik informiranja in izobraževanja osveščala o demenci.

Center za demenco

Eden izmed specifičnih ciljev projekta je vzpostavitev Centra za demenco. V ta namen bodo izbrani strokovnjaki, za katere bo potekalo izobraževanje za sodelovanje v multidisciplinarnem timu (zdravnik, zdravstveni tehnik, psiholog, socialni delavec, delovni terapevt). V sklopu projekta bodo partnerji pripravili tudi program aktivnosti centra, ki bo zajemal razna izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, pomoč, skupine samopomoči in podobe aktivnosti.

Center bo osebam obolelim z demenco in njihovim svojcem nudil celovito multidisciplinarno obravnavo, v smislu svetovanja in izobraževanja, številne delavnice/treninge in vse potrebne informacije o storitvah in različnih oblikah pomoči obolelim z demenco in njihovim svojcem, ki jih ponujajo različni izvajalci in nevladne organizacije.

Projekt se izvaja od februarja 2015 do decembra 2016

ob finančni podpori Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in nosilca programa Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

NAPREDEK – AKTIVNOSTI – REZULTATI 

 • 15.10.2015: Predstavitev projekta in stanja na področju demence v prostorih Mestne četrti Dolgo polje, Celje
 • 6.10.2015: Predstavitev projekta in možnosti sodelovanja na Srečanju prostovoljcev 2015 PZDU Celje, Vojnik
 • 29.9.2015: 4. sklop predavanj: OBRAVNAVA DEMENCE, asist. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije, UKC – KOBŽ
 • 24.9.2015: Predstavitev projekta širši javnosti v sklopu dogodka Tržnica generacij s sprejemom mladih prostovoljcev, MGC Celje
 • 22.9.2015: 3. sklop predavanj: VRSTE DEMENC, asist. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije, UKC – KOBŽ
 • 21.9.2015: Predstavitev projekta širši javnosti ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve demence, City center Celje
 • 15.9.2015: 2. sklop predavanj: UVOD – KAJ JE DEMENCA, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., predstojnik UKC – Kliničnega oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ)
 • 8.9.2015: 1. sklop predavanj: STAROST IN STAROSTNIKI,   prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., predstojnik UKC – Kliničnega oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ)
 • 3.9.2015: Predstavitev projekta strokovni javnosti na 25. jubilejni letni konferenci Alzheimer Europe, Cankarjev Dom, Ljubljana
 • 12.8.2015: Sestanek 3. fokusne skupine
 • 5.8.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco
 • 27.7.2015: Sestanek 2. fokusne skupine
 • 23.7.2015: Sestanek 1. fokusne skupine
 • 9.7.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco
 • 23.6.2015: Uvodno predavanje: UVOD V DEMENCO: kaj, zakaj, kje, kako …, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., predstojnik UKC – Kliničnega oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ)
 • 22.6.2015: Predstavitev projekta in možnosti sodelovanja na sestanku prostovoljcev, aktivnih v projektu Starejši za starejše, PZDU Celje
 • 5.6.2015: Predstavitev projekta, programa izobraževanja in možnosti sodelovanja za predstavnike mestnih četrti in krajevnih skupnosti občin Celje, Vojnik, Laško, Šentjur, Štore in Dobrna
 • 4.6.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco
 • 4.6.2015: Udeležba na delavnici za nosilce projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014
 • 20.5.2015: Predstavitev projekta širši javnosti v sklopu dogodka »Parada učenja – TVU 2015«, Celje
 • 16.5.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco
 • 17.4.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco
 • 11.4.2015: Predstavitev projekta širši dejavnosti v sklopu dogodka »Celje zdravo mesto«
 • 30.30.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco
 • 9.3.2015: Sestanek vodstvene skupine projekta Živeti z demenco