Zanimivosti 2017-01-13T14:14:32+01:00

Zanimivosti

DEMENCA PO SVETU

Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je demenca najdražja bolezen na svetu, saj je v letu 2010 države po svetu stala 533 milijard EUR kar predstavlja 1% svetovnega bruto družbenega proizvoda.

Kljub temu so raziskave na področju demence še vedno zapostavljene, saj velika večina držav v ta namen namenja sredstva v višini 10-15% investicij v raziskave kardiovaskularnih bolezni in bolezni raka. Še vedno obstajajo velike vrzeli v znanju v smislu razumevanja kako in zakaj se demenca razvije in med tem kako jo učinkovito zdraviti, kar ustvarja pogoje za eno izmed najbolj pomembnih področij medicinskih raziskav.

 

Nekaj dejstev o demenci:

  • Po ocenah bo število obolelih z demenco naraslo iz 44 milijonov v letu 2013 na 135 milijonov do leta 2050.
  • Stroški demence na celem svetu znašajo več kot 530 milijard EUR.
  • 71% obolelih z demenco bo do leta 2050 živelo v državah z nizkimi ali srednjimi prihodki.
  • Samo 13 izmed 193 članic WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) ima nacionalni načrt na področju demence.
  • Vsake 4 sekunde je nekje na svetu nov primer demence.
  • Tri od štirih oseb z demenco nima diagnoze.